Dogs Global, een nieuwe wereld

En een nieuwe ervaring

Voorheen fokken: op inteelt

Jaren lang is onze fokkerij gedomineerd door het fokken op inteelt. Door deze werkwijze is het mogelijk ziekten en afwijkingen te voorkomen voor het nest, dus de nakomelingen van een combinatie. We hebben dus maar invloed op één generatie.  Met het sturen op inteelt voorkom je op de lange termijn dus  geen ziektes en afwijkingen

Modern fokken: Mean Kinship

dogs global

Een beter en verstandiger advies is dan ook om gebruik te maken van de Mean Kinship want hiermee sturen wij op diversiteit binnen ons ras. Alleen als wij grote mate van diversiteit weten te realiseren, dus de mate waarin een hond verwant is met zijn soortgenoten  binnen onze populatie, voorkomen wij ziektes en problemen binnen ons ras.

Wij, alle fokkers van ons prachtige ras zijn ons er van bewust dat onze hobby, het fokken van gezonde honden, onder een vergrootglas ligt op vele Social Media kanalen.  We hebben dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het ras in stand te houden.

Nieuwe inzichten met betrekking tot onze  fokkerij zijn dus van het grootste belang. Daarom wordt het werken met Dogs Global heel belangrijk.

DPHCN is wereldwijd benoemd door Dogs Global als ras adminstrator voor de Drentsche Patrijshonden. Gijsbert van Luinen de Rooij is aangesteld als registerbeheerder. 

De komende tijd zult u als gebruiker merkbaar en ongemerkt mogelijke veranderingen waarnemen. Deze veranderingen komen tot stand omdat wij steeds meer honden gaan toevoegen aan het register. Dit doen wij samen met al onze zuster verenigingen in de Europa en Amerika.

Ook zal de beschikbare informatie toenemen. Op dit moment zijn keur en gezondheidsverslagen nog niet zichtbaar. Hiervoor is bewust gekozen omdat een snelle introductie van het register prioriteit 1 is.

Achter de schermen wordt iedere dag hard gewerkt aan de uitbreiding van de functionaliteit.

Top