Contact Gegevens

contact dphcn

Dogs Global Portal wordt beheerd door: Drentsche Patrijshonden Club Nederland

Zij is wereldwijd registerbeheerder voor Dogs Global wat betreft de Drentsche Patrijshond

E-mail:
Voor vragen aan de registerbeheerder kunt u contact opnemen met dhr. G. van Luinen de Rooij, : register@dphcn.nl

Voor vragen m.b.t. betalingen : penningmeester@dphcn.nl

Bankrekeningnummer: NL90 RABO 0188276890 t.n.v. Drentsche Patrijshonden Club Nederland te Hellevoetsluis

Ingeschreven in het handelsregister, Kvk Rotterdam onder nummer 61095125.
Drentsche Patrijshonden Club Nederland is niet BTW plichtig.

Adres:
Landhoofd 54
3223 DL  Hellevoetsluis
Tel: 06-21108756


					          
        
Top