Betaling Voltooid

Dank u wel voor uw aanmelding en betaling.

Uw abonnement voor Dogs Global wordt na 1 jaar automatisch verlengt. Hiertoe heeft u een machtiging SEPA incasso afgegeven.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail aan register@dphcn.nl

Top